Okresní rada

Junák – český skaut, okres Mělník, z. s. je podle organizační struktury Junáka tzv. vyšší organizační jednotkou. Dělí se na základní organizační jednotky, kterými jsou střediska. V rámci středisek pak působí jednotlivé oddíly.

Nejvyšším orgánem okresu Mělník je sněm, který volí ostatní řídící orgány. Sněm se koná zpravidla jednou za 3 roky. Poslední volební sněm okresu Mělník se konal 12. listopadu 2016.

Vrcholným řídícím orgánem mezi sněmy je rada vyšší organizační jednotky (v tomto případě tzv. okresní rada Junáka, neboli ORJ) složená ze členů volených sněmem, z vedoucích středisek a případně jmenovaných činovníků. Okresní rada se schází jednou měsíčně, s výjimkou hlavních prázdnin. Řídí, koordinuje a podporuje činnost středisek. Předseda rady je statutárním orgánem vyšší organizační jednotky.

Kontrolním orgánem je revizní komise, jejíž členy volí sněm.

Junák – český skaut, okres Mělník, z.s. sdružuje pět základních organizačních jednotek Junáka a to:

 • Junák – český skaut, středisko Mělník, z.s.
 • Junák – český skaut, středisko Kostelec nad Labem, z.s.
 • Junák – český skaut, středisko Lišák Neratovice, z.s.
 • Junák – český skaut, přístav Modrá kotva Liběchov, z.s.
 • Junák – český skaut, přístav Neratovice, z.s.

V čele okresu stojí předseda okresu, místopředseda a členové okresní rady.

složení okresní rady

 • předseda okresu: Tomáš Petržílek – BuBy (vedoucí střediska Lišák)
 • místopředseda okresu: Jiří Buriánek – Plejtvák
 • hospodář okresu: Martin Gomola – Gumí (zástupce vedoucího střediska Lišák)
 • vedoucí střediska Mělník: Ivana Siranová – Veverka
 • vedoucí střediska Kostelec: Božena Nováková – Kotě
 • kapitán přístav Modrá kotva: Jaromír Kubec – Kaskadér
 • kapitán Přístavu Neratovice: Marcela Holubová – Macek
 • volený člen okresní rady: Martin Siran – Mates
 • volený člen okresní rady: Tomáš Srb
 • volený člen okresní rady: Kateřina Kubecová – Sardinka
 • volený člen okresní rady: Jiří Novák – Lupen
 • volený člen okresní rady: Zbyněk Šimek

revizní komise okresu

 • předseda revizní komise: Jakub Šimek – Kubík
 • člen revizní komise: Petr Jurdík – Netopýr
 • člen revizní komise: Vratislav Ležal – Koumák
 • člen revizní komise: Petr Kopecký – Varel
 • člen revizní komise: Stanislav Postl – York

kontakty

adresa:
Junák - český skaut, okres Mělník, z.s.
Dr. E. Beneše 216
27711 Neratovice

telefon:
BuBy 737346547 STS

mail:
orj216melnik(a)skaut.cz - přístup BuBy, Plejtvák, Gumí
orj216(a)skaut-lisak.cz - konferenční mail členů Okresní rady a RK
orj.revizka(a)skaut-lisak.cz - přístup předseda členové Revizní komise

Junák – český skaut, okres Mělník, z.s. je zapsán v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 38431.