Okresní rada

Junák – český skaut, okres Mělník, z. s. je podle organizační struktury Junáka tzv. vyšší organizační jednotkou. Dělí se na základní organizační jednotky, kterými jsou střediska. V rámci středisek pak působí jednotlivé oddíly.

Nejvyšším orgánem okresu Mělník je sněm, který volí ostatní řídící orgány. Sněm se koná zpravidla jednou za 3 roky. Poslední volební sněm okresu Mělník se konal 12. listopadu 2016.

Vrcholným řídícím orgánem mezi sněmy je rada vyšší organizační jednotky (v tomto případě tzv. okresní rada Junáka, neboli ORJ) složená ze členů volených sněmem, z vedoucích středisek a případně jmenovaných činovníků. Okresní rada se schází jednou měsíčně, s výjimkou hlavních prázdnin. Řídí, koordinuje a podporuje činnost středisek. Předseda rady je statutárním orgánem vyšší organizační jednotky.

Kontrolním orgánem je revizní komise, jejíž členy volí sněm.

Junák – český skaut, okres Mělník, z.s. sdružuje pět základních organizačních jednotek Junáka a to:

 • Junák – český skaut, středisko Mělník, z.s.
 • Junák – český skaut, středisko Kostelec nad Labem, z.s.
 • Junák – český skaut, středisko Lišák Neratovice, z.s.
 • Junák – český skaut, přístav Modrá kotva Liběchov, z.s.
 • Junák – český skaut, přístav Neratovice, z.s.

V čele okresu stojí předseda okresu, místopředseda a členové okresní rady.

složení okresní rady

 • předseda okresu: Tomáš Petržílek – BuBy (vedoucí střediska Lišák)
 • místopředseda okresu: Jiří Buriánek – Plejtvák
 • hospodář okresu: Martin Gomola – Gumí (volený člen okresní rady za stř.Lišák)
 • vedoucí střediska Mělník: Ivana Siranová – Veverka
 • vedoucí střediska Kostelec: Božena Nováková – Kotě
 • kapitán přístav Modrá kotva: Jaromír Kubec – Kaskadér
 • kapitán Přístavu Neratovice: Miroslav Čemus – Pytlík
 • volený člen okresní rady za stř.Mělník: Martin Siran – Mates
 • volený člen okresní rady za stř.Kostelec: Pavel Tomeš – Pája
 • volený člen okresní rady za př.Modrá kotva: Kateřina Kubecová – Sardinka
 • volený člen okresní rady za Přístav Neratovice: Jiří Novák – Lupen

 

revizní komise okresu

 • předseda revizní komise:
 • člen revizní komise: Petr Jurdík – Netopýr
 • člen revizní komise: Václav Čížek – Vašašu

kontakty

adresa:
Junák - český skaut, okres Mělník, z.s.
Dr. E. Beneše 216
27711 Neratovice

telefon:
BuBy 737346547 STS

mail:
orj216melnik(a)skaut.cz - přístup BuBy, Plejtvák, Gumí
orj216(a)skaut-lisak.cz - konferenční mail členů okresní rady

Junák – český skaut, okres Mělník, z.s. je zapsán v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 38431.