o Vlčatech

Tato věková kategorie přibližně odpovídá prvnímu stupni základní školy, vlčata jsou tedy chlapci ve věku 6-11 let.

Slib:

Slibuji, že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky,

se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,

že každý den vykonám alespoň jeden dobrý skutek.

Zákon vlčat:

Vlče se nikdy nepoddá samo sobě, vlče se vždy poddá starému vlku.

Heslo vlčat:

Naší snahou nejlepší buď čin.

Vlčácká stezka:

Nováček
Nováček vlčat Průvodce vstupem do oddílu pro vlčata. Vlk Akéla provádí vlče vším, co potřebuje vědět.  Kupte si.
Stezka vlčat
Stezka vlčat – 1. stupeň – Mauglí mezi vlky První stupeň stezky, orientačně určený pro věk 7–8 let. Kupte si.
Stezka vlčat – 2. stupeň – Mauglí v džungli Druhý stupeň stezky, orientačně určený pro věk 8–9 let. Kupte si.
Stezka vlčat – 3. stupeň – Mauglí v lidské vesnici Třetí stupeň stezky, orientačně určený pro věk 9–10 let. Kupte si.

Více o stezkách pro vlčata...

Výzvy vlčat:

Po splnění každého stupně může vlče plnit prestižní zkoušku. Jaké to jsou?

Po Mauglím mezi vlky – Život bez světla

Strávím v džungli hodinu jako slepý had. Půjdu se zavázanýma očima za ruku společně s Akélou nebo jiným starším vlkem lesem a budu poznávat přírodu pomocí hmatu a sluchu. Nakonec o všem, co jsem nahmatal, slyšel a zažil, nakreslím velký obrázek. Na splnění mám dva pokusy.

Po Mauglím v džungli – Noc v džungli

Strávím s Akélou nebo jiným starším vlkem, popřípadě maximálně třemi dalšími vlčaty, noc v lese pod širým nebem nebo v přístřešku z přírodního materiálu. Budu naslouchat všem zvukům noci. Pomocí scénky pak ostatním vlčatům ukáži, co vše jsem viděl a slyšel. Na splnění mám dva pokusy.

Po Mauglím v lidské vesnici – Tři bílé tesáky

Pro získání prvního tesáku se odpojím na šest hodin od své smečky. Po třech hodinách zanechám Akélovi vzkaz na domluveném místě. Nesmím být viděn ostatním vlčaty. Ze svého pobytu mimo smečku napíšu krátký zápis, nebo nakreslím obrázek z pozorování okolí.

Pro získání druhého tesáku se vydám spolu s dalším vlčetem na cestu dlouhou 5 km. Půjde s námi také Akéla nebo jiný starý vlk. Na cestě budeme nejvýše 8 hodin. Pro získání tesáku potřebuji:

  • zakreslit svou cestu pomocí pochodového filmu,
  • zaznamenat si, která zvířata, ptáky a ryby cestou uvidíme,
  • nakreslit obrysy 5 rostlin a 5 stromů, které cestou uvidíme,
  • vyrobit jednoduchý výrobek z přírodnin,
  • složit o cestě krátkou básničku nebo písničku,
  • neptat se Akély ani jiného starého vlka na cestu ani jiné úkoly.

Pro získání třetího tesáku navštívím večer opuštěné místo, které mi určí Akéla. Z této návštěvy přinesu důkaz.

Na splnění každého úkolu Třech bílých tesáků mám dva pokusy.

zdroj: Skautská křižovatka a další