o Benjamíncích

V mnoha střediscích jsou fungující družiny nebo celé oddíly předškoláků, další střediska je kvůli velké poptávce zakládají.Junák v odpovědi na tuto situaci vytvořil věkovou kategorii benjamínci, do které zařazujeme předškolní děti a děti v prvním roce školní docházky, přibližně od 5 do 7 let.

Metodické materiály

Pro benjamínky je určena trojice materiálů, se kterými mohou vedoucí pracovat. Jsou to pracovní listy, pěšinka a metodika.

Pracovní listy jsou soubor 40 listů s aktivitami pro děti včetně návodu na jejich použití a náměty na další aktivity. Tyto pracovní listy mohou sloužit jako pomůcka na schůzkách, výpravách i táboře.

Pěšinka pro benjamínky slouží jako motivační deníček. Každý benjamínek v oddíle má své vlastní leporelo, do kterého si za splněné úkoly může dávat nálepky zvířat.

Metodika bude publikace, která lidem přiblíží práci s benjamínky. Představuje zkušeným i začínajícím vedoucím specifické požadavky věkové kategorie, ukazuje možnosti zapojení benjamínků do střediska. Bude dokončena během roku 2015. Do té doby můžete nalézt základní minimetodiku na obálce pracovních listů.

Pěšinka Motivační deníček pro benjamínky
Samolepky k pěšince Zvířátka k pěšince
Krajina Krajina z pěšinky – rozdělená na A5
Pracovní listy 40 pracovních listů
Obálka pracovních listů Seznam listů, stručná metodika
Vysvětlivky k pracovnímu listu Vysvětlivky jednotlivých ikon

zdroj: Skautská křižovatka a další