o Skautkách

Tato kategorie pracuje s děvčaty ve věku deseti až patnácti let, což odpovídá druhému stupni základní školy.

Slib skautek:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe

sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce, věrně v každé době,

plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,

tělem i duší být připravena pomáhat vlasti i bližním.

Zákon skautek:

1. Skautka je pravdomluvná

2. Skautka je věrná a oddaná

3. Skautka je prospěšná a pomáhá jiným

4. Skautka je přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky

5. Skautka je zdvořilá

6. Skautka je ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských

7. Skautka je poslušná rodičů, představených a vůdců

8. Skautka je veselé mysli

9. Skautka je hospodárná

10. Skautka je čistá v myšlenkách, slovech i skutcích

Heslo skautů a skautek:

Buď připravena!

 Skautské stezky

Nováček
Nováček Průvodce vstupem do oddílu. StahujteKupte si
Nováčkovská zkouška Aktivity a úkoly pro nováčky. StahujteKupte si
Stezka – fantasy varianta
Stezka fantasy – Cesta Země – 1. stupeň První stupeň stezky, orientačně určený pro věk 11–12 let. Kupte si
Stezka fantasy – Cesta Vody – 2. stupeň Druhý stupeň stezky, orientačně určený pro věk 12–13 let. Kupte si
Stezka fantasy – Cesta Vzduchu – 3. stupeň Třetí stupeň stezky, orientačně určený pro věk 13–14 let. Kupte si
Stezka fantasy – Cesta Ohně – 4. stupeň Čtvrtý stupeň stezky, orientačně určený pro věk 14–15 let. Kupte si

 Výzvy Skautů

  • Mohou je plnit jen ti, kdo dokončili daný stupeň stezky (motivace k dokončování stupně)
  • Rozšíření zkoušek typu Tři orlí pera
  • V každém stupni možno vybírat ze dvou možností (kromě Cesty Vzduchu)
  • Oddíl si může výzvy upravit nebo vytvořit nové

 

zdroj: Skautská křižovatka a další