o Světluškách

Tato věková kategorie přibližně odpovídá prvnímu stupni základní školy, světlušky jsou tedy děvčata ve věku 6-11 let.

Slib:

Slibuji, že se budu snažit hledat Pravdu a Lásku,

být prospěšná své vlasti a zachovávat zákon světlušek.

Zákon světlušek:

1. Světluška vždycky mluví pravdu

2. Světluška je poslušná

3. Světluška pomáhá jiným

4. Světluška je statečná a veselá

5. Světluška je čistotná

Heslo světlušek:

Pamatuj!

Cestička světlušek:

Nováček
Nováček světlušek Průvodce vstupem do oddílu pro světlušky. Pes Brok provádí světlušku vším co potřebuje vědět. Kupte si.
Cestička světlušek
Cestička světlušek – 1. stupeň – Hvězdná lucerna První stupeň cestičky, orientačně určený pro věk 7–8 let. Kupte si.
Cestička světlušek – 2. stupeň – Měsíční lucerna Druhý stupeň cestičky, orientačně určený pro věk 8–9 let. Kupte si.
Cestička světlušek – 3. stupeň – Sluneční lucerna Třetí stupeň cestičky, orientačně určený pro věk 9–10 let. Kupte si.

Více o Kouzelné lucerně...

Výzvy světlušek

Po splnění každého stupně může světluška plnit prestižní zkoušku. Jaké to jsou?

Po Hvězdné lucerně – Život bez světla

Strávím v lese hodinu bez světla. Půjdu se zavázanýma očima za ruku společně s Velkou světluškou nebo Jitřenkou do lesa a budu poznávat přírodu pomocí hmatu a sluchu. Nakonec o všem, co jsem nahmatala, slyšela a zažila, nakreslím velký obrázek. Na splnění mám dva pokusy.

Po Měsíční lucerně – Noc v lese

Strávím s Velkou světluškou nebo Jitřenkou, popř. maximálně třemi dalšími světluškami, noc v lese pod širým nebem nebo v přístřešku z přírodního materiálu. Budu naslouchat všem zvukům noci. Pomocí scénky pak ostatním světluškám ukáži, co vše jsem viděla a slyšela. Na splnění mám dva pokusy.

Po Sluneční lucerně – Tři kapky rosy

Pro získání první kapky se odpojím na šest hodin od svého roje. Po třech hodinách zanechám Velké světlušce vzkaz na domluveném místě. Nesmím být viděna ostatními světluškami. Ze svého pobytu mimo roj napíšu krátký zápis nebo nakreslím obrázek z pozorování okolí.

Pro získání druhé kapky rosy se vydám spolu s další světluškou na cestu dlouhou 5 km. Půjde s námi také Velká světluška nebo Jitřenka. Na cestě budeme nejvýše 8 hodin. Pro získání kapky potřebuji:

  • zakreslit svou cestu pomocí pochodového filmu,
  • zaznamenat si, která zvířata, ptáky a ryby cestou uvidíme,
  • nakreslit obrysy 5 rostlin a 5 stromů, které cestou uvidíme,
  • vyrobit jednoduchý výrobek z přírodnin,
  • složit o cestě krátkou básničku nebo písničku,
  • neptat se Velké světlušky nebo Jitřenky na cestu či jiné úkoly.

Pro získání třetí kapky navštívím večer opuštěné místo, které mi určí Velká světluška. Z této návštěvy přinesu důkaz.

Na splnění Tří kapek rosy mám dva pokusy.

zdroj: Skautská křižovatka a další