o Roverech a Rangers

Nejstarší výchovnou kategorii tvoří tzv. Roveři (= poutníci), hledající sebe sama i své místo v životě). Spadají sem všichni členové nad patnáct let.

Do osmnácti let hovoříme o tzv. mladším roverském věku. Mezi osmnácti a šestadvaceti lety hovoříme o starším roverském věku.

Roveři se již nesdružují v oddílech, ale v „Roverských kmenech“ většinou se již organizují sami, tvoří si program i plánují svou činnost. Často uskutečňují náročnější expedice, jejichž cíl je často v zahraničí, uskutečňují diskusní, simulační a sebepoznávací programy a často se účastní specializovaných vdělávacích akcích Junáka.

Často také pomáhají s činností oddílů či středisek ze kterých vzešli, či se zapojují do vedení některého z oddílů mladších dětí. I pro ně je připraven propracovaný systém výzev, díky kterému se mohou neustále zdokonalovat. Mají možnost vymýšlet i vlastní výzvy a dávat je k dispozici dalším roverům z celé republiky.

Roverský začátek

Cíle roverského začátku:

  • seznámit s roveringem a základními nástroji roverského programu
  • vysvětlit myšlenkové základy roveringu
  • umožnit roverovi a rangers vyzkoušet si přímo část roverského programu
  • nadchnout začínajícího rovera či rangers pro rovering

Roverský začátek slouží jako přechod od skautské stezky k roverské cestě. Vysvětluje princip hledání, příležitosti a cesty v roveringu, roverské heslo „Sloužím“. Je přehlídkou všech možností, které rovering nabízí. Obsahuje vzorovou výzvu/výzvy a průvodce jak ji splnit. Je roverskou alternativou skautského Nováčka, která se ovšem výrazně liší obsahem i formou.

Podívejte se na pár ukázek:

Zajímavým doplňkem Roverského začátku je i Roverský diář, kde jsou k nalezení vždy konkrétní informace pro aktuální rok, projekty, výzvy a akce pro inspiraci i užitečné přehledy.

Výzvy

Cíle výzev

  • podporovat všestrannost rozvoje jednotlivce
  • vést rovera k sebevýchově, sebepoznání a sebepřekonání
  • posilovat vlastní zodpovědnost rovera za jeho osobní rozvoj
  • poskytnout roverovi nástroj, aby si uměl stanovit cestu osobního rozvoje a jeho vyhodnocení

Výzvy vedou k sebevýchově, sebepoznání a sebepřekonání, jsou určeny pro jednotlivce. Navazují na skautské výzvy, které mohou skauti plnit po dokončení určitého stupně. Jsou osobními zkouškami, které si roveři vytváří sami podle daného schématu. Výzvy se mohou značně lišit náročností, formou i časovou dotací – od několikahodinových až po mnohaměsíční aktivity. Jednotlivé výzvy budou děleny tématicky(např. fyzické, duchovní, kulturní…) a podle náročnosti. Mohou zahrnovat jednu i více oblastí roverské cesty. Nástroj bude poskytovat vzorové (typově hotové) výzvy, náměty výzev a návod, jak vytvořit vlastní výzvu podle určitých kritérií a jak ji zařadit do systému nástroje.

Přehled vymyšlených výzev a možnost přidávat vlastní je na rovernetu.

Výzvy pro inspiraci najdete také v experimentálním roverském diáři. V něm je také k dispozici několik přehledů, které ukazují, jak výzvy zapadají do celku roverského programu a jak je kombinovat s ostatními nástroji.

zdroj: Skautská křižovatka a další