o Skautech

Tato kategorie pracuje s chlapci ve věku deseti až patnácti let, což odpovídá druhému stupni základní školy.

Slib skautů:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe

sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce, věrně v každé době,

plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,

tělem i duší být připraven pomáhat vlasti i bližním.

Zákon skautů:

1. Skaut je pravdomluvný

2. Skaut je věrný a oddaný

3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným

4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta

5. Skaut je zdvořilý

6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských

7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců

8. Skaut je veselé mysli

9. Skaut je hospodárný

10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

 Heslo skautů a skautek:
Buď připraven!

Skautské stezky:

Nováček
Nováček Průvodce vstupem do oddílu. StahujteKupte si
Nováčkovská zkouška Aktivity a úkoly pro nováčky. StahujteKupte si

Stezka – fantasy varianta
Stezka fantasy – Cesta Země – 1. stupeň První stupeň stezky, orientačně určený pro věk 11–12 let. Kupte si
Stezka fantasy – Cesta Vody – 2. stupeň Druhý stupeň stezky, orientačně určený pro věk 12–13 let. Kupte si
Stezka fantasy – Cesta Vzduchu – 3. stupeň Třetí stupeň stezky, orientačně určený pro věk 13–14 let. Kupte si
Stezka fantasy – Cesta Ohně – 4. stupeň Čtvrtý stupeň stezky, orientačně určený pro věk 14–15 let. Kupte si

 Výzvy Skautů

  • Mohou je plnit jen ti, kdo dokončili daný stupeň stezky (motivace k dokončování stupně)
  • Rozšíření zkoušek typu Tři orlí pera
  • V každém stupni možno vybírat ze dvou možností (kromě Cesty Vzduchu)
  • Oddíl si může výzvy upravit nebo vytvořit nové

zdroj: Skautská křižovatka a další