ZZA Sopel

V květnu 2022 proběhl I. ročník čtyřicetihodinového kurzu pro zdravotníky zotavovacích akci ZZA Sopel. Z ročníku vzešlo 17 absolventů, kteří získali osvědčení zdravotník zotavovacích akcí. Více o kurzu na stránkách kurzu: https://sites.google.com/skaut.cz/zzasopel

Na podzim 2022 je plánován doškolovací osmihodinový kurz Soplík. Bližší informace budou zveřejňovány na stránkách ZZA Sopel.

Tým ZZA Sopel dále uvažuje o uspořádání několikahodinového kurzu pro stávající táborové zdravotníky BüroSoplík, který by je provedl jejich nezdravotnickou činností – tedy „papírováním“.